PDF Drukuj

Zrównoważony rozwój

W ramach projektu „Zrób niedźwiedziom przysługę. Edukacja dla zrównoważonego rozwoju w szkołach podstawowych” w kwietniu 2016r. klasa VIa przystąpiła do ogólnopolskiego konkursu, którego celem jest zwiększenie świadomości ekologicznej wśród uczniów szkół podstawowych, oraz podejmowanie działań na rzecz ochrony zagrożonych gatunków zwierząt. Zadanie polega na uczestnictwie w lekcji przeprowadzonej na podstawie dedykowanego scenariusza, a następnie zaprojektowaniu przez uczniów rozwiązań, które będą sprzyjać koegzystencji ludzi ze zwierzętami, zwłaszcza tymi zagrożonymi. Projekt należy przygotować w postaci makiety uwzględniającej potrzeby zwierząt żyjących w danym otoczeniu, ciągłości ekosystemu, przy jednoczesnym zachowaniu funkcjonalności dla mieszkańców. Nasza szkoła jest jedną z około tysiąca placówek uczestniczących w tym konkursie, która zaprojektuje swoje otoczenie tak, by chronić środowisko.
Nad całością czuwają nauczyciele p. Renata Strzyżewska i p. Jacek Czubachowski.

Pierwszego czerwca 2016r. organizatorzy ogłosili wyniki.
Jesteśmy bardzo dumni, iż spośród tysiąca nadesłanych prac z całej Polski  konkursowa makieta wykonana przez uczniów naszej szkoły została nagrodzona II miejscem. Powstała ona z najróżniejszych materiałów i zawierała mnóstwo szczegółowych elementów podlegających ocenie jury. Projekt najbliższej okolicy okazał się niezwykle kreatywny i prezentował pomysłowe rozwiązanie zapewniające harmonię w przyrodzie.
Nadesłane prace oceniała komisja w skład której wchodzili przedstawiciel Niemieckiej Fundacji Federalnej Środowisko Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU), przedstawiciele wydawnictwa SIGMA, miesięcznika AURA, doradcy metodyczni oraz egzaminatorzy OKE Kraków i Fundacji Uniwersytet Dzieci.
 Gratulujemy uczniom klasy VI a!
Zdjęcia makiety

 


Notatkę sporządziła: R. Strzyżewska

 
 Szkoła Podstawowa
 w Janikowie

ul. Biskupa Michała Kozala 3
88-160 Janikowo
tel./fax (52) 3514-448
tel./fax (52) 3514-446
mail: spjanikowo@janikowo.com.pl