PDF Drukuj

Cała Polska czyta dzieciom

W roku szkolnym 2016/2017 wśród uczniów kl. I-VI kontynuowana jest Ogólnopolska Kampania "Cała Polska czyta dzieciom” .

Celem jej jest propagowanie wśród dzieci idei czytania książek, jako skuteczną, tanią i przyjazną metodę wspomagania ich wszechstronnego rozwoju psychicznego, umysłowego, społecznego i moralnego. Również wyrobienie nawyku codziennego ,,sięgania” po nią. Czytanie dziecku dla przyjemności- jest mądrym sposobem spędzania czasu z dzieckiem i najlepszą inwestycją w jego przyszłość. Wszyscy mamy świadomość, iż codzienne czytanie książek ( nie tylko wśród dzieci i młodzieży) wzbogaca słownictwo, poprzez stosowaną w nich terminologię, dostarcza wzorców postępowania. Stanowi również bogate źródło wiedzy o otaczającym nas świecie, rozwija wyobraźnię, pobudza naszą ciekawość.

Pamiętajmy, że oswajając się z dziełami literackimi obcujemy z poprawnym i pięknym językiem. Czytanie książek to również doskonała forma spędzania wolnego czasu. 
Dzięki głośnemu czytaniu dzieciom obserwuje się wzrost zrozumienia tekstów i poleceń, poprawę koncentracji, łatwość wypowiedzi ustnych i pisemnych, wzrost motywacji do nauki i chęci do współpracy, powstanie więzi między uczniami i czytającym nauczycielem. Realizujemy również kalendarium na rok szkolny 2016/2017 poprzez wywieszanie informacji na tablicy ,,POLECAMY” oraz rozmowy z uczniami .
Bo przecież już w XVI w. M. Rej wypowiedział słowa, które do dziś nie straciły na ważnościi aktualności


,, A to miej na pilnej pieczy,
Abyś czytał, kiedy tylko możesz”


Notatkę sporządziła: S. Śmigielska

 
 Szkoła Podstawowa
 w Janikowie

ul. Biskupa Michała Kozala 3
88-160 Janikowo
tel./fax (52) 3514-448
tel./fax (52) 3514-446
mail: spjanikowo@janikowo.com.pl