PDF Drukuj

Program edukacyjny „Akademia Bezpiecznego Puchatka”
W roku szkolnym 2016/2017 nasza szkoła przystąpiła do VIII edycji programu „Akademia Bezpiecznego Puchatka”. Jest to program edukacyjny, który wpisuje się w szczytną inicjatywę poprawienia bezpieczeństwa pierwszoklasistów. Program został przygotowany przez firmę Maspex oraz markę Puchatek wraz z Biurem Prewencji i Biurem Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji i nauczycieli. Patronat honorowy sprawuje Komendant Główny Policji oraz wszystkie Kuratoria Oświaty.
Ważnym elementem tych działań jest edukacja dzieci – uświadomienie rozmaitych niebezpieczeństw oraz nauczenie, jak unikać i jak postępować w razie ich zaistnienia. Zajęcia mają na celu zapoznanie dzieci z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi w domu, w drodze do szkoły oraz w szkole. Program został dodatkowo rozbudowany o materiały związane z tematyką efektywnego zapamiętywania, treningu koncentracji, nauki selekcji informacji i rozwijania kreatywności.
Główne cele programu to:
• edukacja oraz poprawa bezpieczeństwa dzieci, które rozpoczynają naukę w szkole,
• kształtowanie odpowiedniego zachowania w różnych sytuacjach, jakie napotyka się w czasie drogi do szkoły,
• uświadomienie uczniom różnych niebezpiecznych sytuacji w domu i w szkole oraz kształtowanie odpowiedniej reakcji na zaistniałe zagrożenia.
Podczas zajęć pierwszoklasiści zostają zapoznani z bezpiecznymi zachowaniami na drodze oraz w domu i w szkole. Poznają znaczenie sygnalizatorów świetlnych i znaków drogowych a także zasady przechodzenia przez jezdnię. Uczniowie zaznajomieni zostają z zasadami bezpiecznego użytkowania urządzeń elektrycznych. Uczą się właściwego reagowania w przypadku kontaktu z obcymi osobami. Poznają numery telefonów alarmowych i zdobywają umiejętność wzywania pomocy. Nauczyciele odwołują się do Szkolnego Kodeksu Zachowania, utrwalając zasady właściwego zachowania na terenie szkoły.
Każdy uczestnik otrzymuje własną książeczkę pt. „Dołącz do Akademii” oraz broszurę informacyjną dla rodziców, zawierającą praktyczne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa swoich pociech. Podobnie, jak w latach ubiegłych pierwszoklasiści mają możliwość sprawdzenia swojej wiedzy biorąc udział w Teście Bezpieczeństwa, który jest aktywny do 16 grudnia 2016 roku.
Test Bezpieczeństwa i dokładne informacje na jego temat znajdą Państwo na stronie internetowej www.akademiapuchatka.pl
Notatkę sporządziła: Iwona Szczutkowska

 
 Szkoła Podstawowa
 w Janikowie

ul. Biskupa Michała Kozala 3
88-160 Janikowo
tel./fax (52) 3514-448
tel./fax (52) 3514-446
mail: spjanikowo@janikowo.com.pl