PDF Drukuj

XVII Powiatowy Konkurs Wiedzy o Regionie
„Tu jest Polska”

 

pod patronatem
Towarzystwa Przyjaciół Janikowa im. Henryka Czamana
zorganizowany w roku
Jubileuszu Stulecia Odzyskania Niepodległości

rok szkolny 2017/18

Szkoła Podstawowa w Janikowie zorganizowała po raz siedemnasty Powiatowy Konkurs Wiedzy o Regionie Tu jest Polska, do którego już tradycyjnie zaprosiła uczniów szkół podstawowych powiatu inowrocławskiego zainteresowanych tematyką swojej Małej Ojczyzny. Regionalne zmagania corocznie wspiera Gmina Janikowo, również poprzez fundowanie nagród dla laureatów i finalistów konkursu. Patronat nad zmaganiami sprawuje od początku swego powstania Towarzystwo Przyjaciół Janikowa im. Henryka Czamana. Tegoroczny konkurs wpisał się również w Jubileusz Stulecia Odzyskania Niepodległości, ponieważ był elementem Patriotycznego Programu Edukacyjnego „Szkoła Podstawowa w Janikowie DLA NIEPODLEGŁEJ”.
Cel konkursu to pogłębienie przez uczniów wiedzy o regionie Kujaw, ze szczególnym uwzględnieniem Janikowa i okolic oraz ugruntowanie poczucia tożsamości narodowej poprzez identyfikację z Małą Ojczyzną, jej krajobrazem, historią i obyczajowością czy folklorem. Mottem konkursu jest fragment wiersza Tu jest Polska autorstwa kujawskiego kowala i poety Franciszka Becińskiego.
Podstawą zmagań konkursowych były: szkolne programy nauczania historii i społeczeństwa, języka polskiego i przyrody oraz materiały stron internetowych: http://pl.wikipedia.org/wiki/Janikowo, www.janikowo.com.pl, www.spjan.ino.pl oraz przewodnik po regionie Alfreda Krysiaka Inowrocław i Kujawy.

Pierwszy etap konkursu został przeprowadzony w marcu br. przez Szkolne Komisje Konkursowe na podstawie testu opracowanego przez nauczyciela historii janikowskiej podstawówki. W eliminacjach szkolnych wzięli udział uczniowie z 10 szkół:
- Szkoła Podstawowa nr 11 im. St. Batorego w Inowrocławiu
- Katolicka Szkoła Podstawowa im. Bł. Wł. Demskiego w Inowrocławiu
- Szkoła Podstawowa Integracyjna im. Powstańców Wielkopolskich w Inowrocławiu
- Zespół Szkół Samorządowych nr 1 w Kruszwicy
- Szkoła Podstawowa nr 2 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego w Kruszwicy
- Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Kościelcu
- Szkoła Podstawowa im. Gustawa Zielińskiego w Markowicach
- Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Pakości
- Szkoła Podstawowa im. Marii Patyk w Sławsku Wielkim
- Szkoła Podstawowa w Janikowie.

Do finału konkursu, który odbył się 11.05.2018 r. zakwalifikowano 43 osoby. Przybyłych do Janikowa uczniów i ich opiekunów powitała Dyrektor Szkoły p. Ewa Foss, która pogratulowała wszystkim finalistom dużej wiedzy o kujawskim regionie. Na otwarcie konkursu przybył przedstawiciel zarządu Towarzystwa Przyjaciół Janikowa p. Hubert Fabiszewski, który na ręce organizatorów z przeznaczeniem na nagrody przekazał 4 publikacje Towarzystwa: dla 3 najlepszych uczniów „Janikowo i okolice w czasie II wojny światowej” oraz album „Gmina Janikowo oczami lokalnych artystów” dla opiekuna zwycięzcy konkursu.

Finałowy test zawierał różnorodne zadania, związane m.in. z ilustracją, cytatem, opisem. Należało też rozwiązać jubileuszową krzyżówkę. Szkołę Podstawową w Janikowie w finale reprezentowali:
- Wiktor Jędrzejewski V I a
- Julia Ruta V I b
- Damian Radoń V I a
- Mikołaj Dąbrowski V I a
- Agata Trela V a
- Bartosz Ciesielski V I a

Komisja Konkursowa pracowała w składzie:
- przewodniczący: p. Danuta Świetlik – SP Janikowo/TPJ im. H. Czamana
- sekretarz: p. Joanna Witkowska – SP Janikowo/TPJ im. H. Czamana
- członkowie:
- p. Róża Sielecka – SP Kościelec
- p. Iwona Wojciechowska – SP 2 Kruszwica
- p. Joanna Parada – SP Markowice
- p. Emilia Płachecka – SP 11 Inowrocław
- p. Stella Radwańska – SP Sławsk Wielki
- p. Piotr Sobczak – KSP Inowrocław
- p. Ewa Zamiara – SP Janikowo
- p. Maria Lewandowska – SP Janikowo/ TPJ im. H. Czamana
- p. Sabina Śmigielska – SP Janikowo.
Wszyscy uczestnicy finałowych zmagań, po pracy nad konkursowym testem, pod opieką nauczycieli wychowania fizycznego SP w Janikowie – p. Karoliny Ochockiej i p. Jacka Żukowskiego, mogli skorzystać z zajęć sportowych na janikowskiej Krytej Pływalni „Wodnik”. Potem czekał na uczniów i ich opiekunów słodki podwieczorek w szkolnej stołówce – ufundowany przez Radę Rodziców SP w Janikowie.

Ogłoszenie wyników regionalnych zmagań poprzedziła multimedialna prezentacja nawiązująca do realizowanego przez szkołę od listopada 2017 r. do listopada 2018 r. Patriotycznego Programu Edukacyjnego „SP w Janikowie DLA NIEPODLEGŁEJ”, a poświęcona dwóm dębom rosnącym przy budynku szkolnym: posadzonemu osiem lat temu w ramach Ogólnopolskiego Programu „ Katyń … ocalić od zapomnienia” Dębowi Pamięci ku czci por. Aleksandra Plucińskiego – strzelnianina zamordowanego w 1940r. w Charkowie oraz Dębowi DLA NIEPODLEGŁEJ od uczniów i grona pedagogicznego SP w Janikowie posadzonemu w kwietniu tego roku.

LAUREACI  KONKURSU

Miejsce

Imię i nazwisko ucznia

Szkoła Opiekun
I

Zofia Kowalska

SP Sławsk Wielki p. Stella Radwańska

Wiktor Jędrzejewski

SP Janikowo p. Danuta Świetlik
II

Natalia Wójcik

SP 11 Inowrocław p. Emilia Płachecka
III
Mateusz Basa
SP 2 Kruszwica
p. Iwona Wojciechowska
IV
Aleksandra Zalewska
SP Sławsk Wielki
p. Stella Radwańska
V Mikołaj Steppa
KSP Inowrocław
p. Katarzyna Jóźwiak
VI Damian Radoń SP Janikowo p. Danuta Świetlik
VII Jarosław Matyjasik
SP Sławsk Wielki
p. Stella Radwańska
VIII Martyna Kubiak
SP Sławsk Wielki
p. Stella Radwańska
IX Martyna Drabikowska
SP 11 Inowrocław
p. Emilia Płachecka
X Bartosz Ciesielski
SP Janikowo
p. Danuta Świetlik
XI Mikołaj Wąśniewski
SP 11 Inowrocław
p. Ewa Klimaszewska
XII Julia Ruta
SP Janikowo
p. Danuta Świetlik
XIII Katarzyna Kosiada
SP Kościelec
p. Róża Sielecka
Mikołaj Mila
SP 1 Kruszwica
p. Aleksandra Włosińska

 

Laureaci konkursu oraz pozostali finaliści nagrody otrzymali z rąk p. Grzegorza Czerwińskiego Przewodniczącego Rady Miejskiej w Janikowie oraz p. Danuty Świetlik – wicedyrektora Szkoły Podstawowej w Janikowie. Nagrody książkowe ufundowała Gmina Janikowo, a upominki – Rada Rodziców szkoły. TPJ im. H. Czamana uhonorował swoimi publikacjami trzech najlepszych uczniów oraz opiekuna jednego ze zwycięzcy konkursu p. Stellę Radwańską. 

Organizatorzy podziękowali wszystkim nauczycielom za przygotowanie uczniów do regionalnych zmagań i pracę w Komisji Konkursowej. Konkurs mógł odbyć się w takim kształcie również dzięki przychylności i wsparciu ze strony wszystkich nauczycieli Szkoły Podstawowej w Janikowie oraz jej Dyrektora - p. Ewy Foss.
XVII Powiatowy Konkurs Wiedzy o Regionie Tu jest Polska pod patronatem Towarzystwa Przyjaciół Janikowa im. H. Czamana przygotowali i przeprowadzili nauczyciele: p. Maria Lewandowska, p. Sabina Śmigielska, p. Joanna Witkowska, p. Ewa Zamiara, p. Danuta Świetlik oraz p. Jacek Czubachowski.
Opracowanie: D. Świetlik.

 
 Szkoła Podstawowa
 w Janikowie

ul. Biskupa Michała Kozala 3
88-160 Janikowo
tel./fax (52) 3514-448
tel./fax (52) 3514-446
mail: spjanikowo@janikowo.com.pl