PDF Drukuj

SKŁAD RADY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

 


Przewodniczący
Igor Giża kl. VIII b

 

Z-ca przewodniczącego
Dominik Matuszewski kl. VII a


Skarbnik
Wiktoria Mendelewska kl. VIII d


Łącznik klas VIII
Aleksandra Balmowska kl. VIII a


Łącznik klas VII
Sabina Bujak kl.VII b


Łącznicy klas VI
Amelia Wonorska kl. VI a
Jakub Krajewski kl. VI a

 

Opiekunowie
p. Lilianna Krukowska
p. Karolina Ochocka

p. Teresa Jaszcz


Obchody Dnia Edukacji Narodowej w klasach IV-V

Dzień Edukacji Narodowej, powszechnie nazywany Dniem Nauczyciela przypada w tym roku w niedzielę, a więc w naszej szkole już w piątek 12 października rozpoczęły się jego obchody. W podziękowaniu za trud wkładany w edukację i wychowanie, przedstawiciele Rady Uczniowskiej klas IV - V złożyli życzenia i wręczyli własnoręcznie przygotowane laurki oraz symboliczne róże wszystkim nauczycielom i innym pracownikom szkoły. Również uczniowie poszczególnych klas obdarowali swoich wychowawców i nauczycieli szczerymi życzeniami i kwiatami. W tym dniu także ze szkolnego radiowęzła popłynęły serdeczne słowa od uczniów, przeplatane pięknymi piosenkami. Było bardzo wesoło!

Samorząd Uczniowski bardzo dziękuje starszym kolegom i koleżankom z gimnazjum za pomoc w przygotowaniu muzycznej audycji.

Notatkę przygotowała T. Jaszcz.

 

Wybory uzupełniające do Samorządu Uczniowskiego w klasach IV – V 

 

Rozpoczynamy rok szkolny 2018/2019

Trzeciego września 2018 roku odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019.  Pamiętaliśmy o uczczeniu pamięci Polaków, którzy ponieśli śmierć, walcząc o wolność naszej ojczyzny, zapaleniu zniczy i złożeniu kwiatów w miejscach pamięci narodowej.

Uroczystość prowadził przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego Igor Giża z klasy VIII b.

 

 

Opracowała: L.Krukowska

 
 Szkoła Podstawowa
 w Janikowie

ul. Biskupa Michała Kozala 3
88-160 Janikowo
tel./fax (52) 3514-448
tel./fax (52) 3514-446
mail: spjanikowo@janikowo.com.pl