PDF Drukuj

Sprzątanie Świata

Tegoroczna akcja "Sprzątanie Świata” w naszej szkole została zaplanowana na dzień 02.10.2018r. W tym dniu uczniowie klas IV – VIII włączyli się aktywnie do tej ogólnopolskiej akcji ekologicznej.
W zależności od lokalizacji budynku szkoły oraz wieku uczniów klasy miały wyznaczony obszar na terenie miasta Janikowa do posprzątania. Posegregowane surowce uczniowie wraz z opiekunami zbierali do odpowiednich worków oznaczonych kolorami.
Na zakończenie akcji worki z zebranymi odpadami zostały złożone w odpowiednich miejscach i szkolny koordynator akcji powiadomił o ich lokalizacji odpowiednie służby.
Należy dodać, że młodzież bardzo aktywnie włączyła się do tej akcji i w określonym stopniu ich działania przyczyniły się do uprzątnięcia śmieci pozostawionych przez ludzi w różnych miejscach.

Notatkę sporządził : Michał Legumina

 
 Szkoła Podstawowa
 w Janikowie

ul. Biskupa Michała Kozala 3
88-160 Janikowo
tel./fax (52) 3514-448
tel./fax (52) 3514-446
mail: spjanikowo@janikowo.com.pl