PDF Drukuj

Witamy  na stronie internetowej Szkoły Podstawowej w Janikowie. Nasza szkoła ma status szkoły publicznej. W roku 2000  zlikwidowano istniejące dwie szkoły podstawowe działające na terenie miasta, a w ich miejsce powołano jedną Szkołę Podstawową w Janikowie. Mieści się ona w trzech budynkach:
- klasy I-III w budynku przy ul. Kozala
- klasy IV-V w budynku przy ul. Głównej
- klasy VI-VIII w budynku przy ul. Szkolnej.
Szkoła dysponuje:

 • dobrze urządzoną pracownią komputerową z której uczniowie mogą korzystać również po zajęciach szkolnych,
 • radiowęzłem, dzięki któremu szybciej i sprawniej docierają informacje do wszystkich uczniów,
 • dużą salą rekreacyjną gdzie uczniowie spędzają przerwy i czas wolny,
 • biblioteką,
 • świetlicą i stołówką,
 • dużą salą gimnastyczną, która umożliwia prowadzenie zajęć i zawodów sportowych,
 • krytą pływalnią.

Uczniowie mogą liczyć na pomoc kadry nauczycielskiej, pedagoga, logopedy.
Szkoła oferuje dobre warunki do rozwijania wiedzy przewidzianej programem nauczania oraz daje  możliwość samorealizacji i kształtowania własnych zamiłowań i zainteresowań. Nauczyciele prowadzą wiele kół przedmiotowych (ekologiczne, informatyczne, miłośników regionu, matematyczne, polonistyczne, przyrodnicze) i kółka artystyczne (teatralne, wokalne, plastyczne, taneczne).
Organizujemy wiele imprez turystycznych i kulturalnych m.in.

 • wycieczki klasowe,
 • zabawy taneczne,
 • konkursy,
 • przedstawienia teatralne,
 • wyjazdy do teatru,
 • wystawy prac,
 • akcje charytatywne,
 • spotkania z ciekawymi ludzmi,
 • zawody sportowe.

 
 Szkoła Podstawowa
 w Janikowie

ul. Biskupa Michała Kozala 3
88-160 Janikowo
tel./fax (52) 3514-448
tel./fax (52) 3514-446
mail: spjanikowo@janikowo.com.pl