PDF Drukuj

Nasza szkoła kształtuje uczniów z pasją
Rok szkolny 2011/2012 został ogłoszony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej Rokiem Szkoły z Pasją. Ma on na celu zapewnienie odpowiedniego rozwoju dostosowanego do potrzeb i możliwości każdego ucznia. Najważniejsze zadania szkoły to przede wszystkim: indywidualne podchodzenie do potrzeb uczniów, odkrywanie ich uzdolnień i zainteresowań. W każdym uczniu drzemie bowiem jakiś talent, należy tylko go odkryć i umiejętnie rozwijać. Dla zapewnienia dzieciom jak najlepszych warunków do rozwoju ich talentów, pasji, hobby, konieczne jest włączenie w ten proces wielu podmiotów: nauczycieli, władz samorządowych, osób zaangażowanych w życie placówki, rodziców, różnorodnych organizacji i przyjaciół szkoły.
Rok Szkoły z Pasją jest kontynuacją Roku Odkrywania Talentów, kiedy szczególna uwaga zwrócona była na pracę z uczniem zdolnym. Cieszymy się, że działania naszej szkoły zostały docenione przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i uhonorowane tytułem: Szkoły Odkrywców Talentów.
Staramy się również być szkołą z pasją. Misją naszej szkoły jest przekazywanie wiedzy, rozwijanie zdolności i talentów naszych uczniów tak, aby każdy z nich mógł osiągnąć sukces na miarę swoich możliwości. Mamy wysoko wykwalifikowaną kadrę nauczycielską. Poziom nauki dostosowujemy do indywidualnych potrzeb ucznia. Zapewniamy również wszechstronną pomoc dzieciom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Każdemu uczniowi zapewniamy optymalne warunki do nauki i rozwoju własnych zainteresowań. Posiadamy bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych, które mają na celu rozbudzanie pasji i rozwijanie różnorodnych talentów: językowych, humanistycznych, matematycznych, informatycznych, przyrodniczych, sportowych, plastycznych, muzycznych, tanecznych i teatralnych.
Współpracujemy z całą rzeszą organizacji i instytucji, dzięki którym nasi uczniowie włączają się w ważne akcje, projekty, działania, uczą się prawdziwego zaangażowania, współpracy, aktywności obywatelskiej oraz wrażliwości na potrzeby innych.

 
Lp.
 
Organizacja
 
 
Działania
1.
Towarzystwo Przyjaciół Janikowa
- patronat Towarzystwa nad organizacją Powiatowego Konkursu Regionalnego „ Tu jest Polska”
- rozbudzanie u uczniów poczucia przynależności do regionu, rozwijanie zainteresowań jego historią i tradycją
2.
Fundacja Dzieciom „Zdążyć
z pomocą
- uwrażliwienie uczniów na problemy osób niepełnosprawnych, udział w akcjach charytatywnych np. zbieranie nakrętek dla Weroniki
3.
ElektroEko Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego
i Elektronicznego
- działania proekologiczne, udział w akcji „Każdy uczeń wie co zrobić z ZSEE”
 
4.
Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy Flandria
-ukazanie uczniom i zachęcenie ich do bezinteresownej pracy na rzecz innych
-- pomoc wolontariuszy stowarzyszenia w organizacji Dnia Dziecka w szkole
 
5.
Fundacja Banku Zachodniego WBK-Bank Dziecięcych Uśmiechów
 – realizacja projektu „Wyprawka szkolna”
- realizacja projektu „ Tworzy nas historia Europy, Polski i Kujaw”.
6.
Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności-Nidzicka Fundacja Rozwoju Nida
- udział szkoły w projekcie English Teaching, który pozwala na rozwijanie zdolności językowych oraz umożliwia uczniom poznanie historii i tradycji państw anglojęzycznych
7.
Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
- szkolenie nauczycieli w  zakresie udzielania pierwszej pomocy, ”Ratujmy i uczmy ratować” pozyskanie sprzętu ,
- szkolenie uczniów w zakresie udzielania pierwszej pomocy, zachęcanie do udzielania pomocy w nagłych przypadkach
- rozwijanie idei wolontariatu wśród uczniów
8.
Fundacja ABC XXI Cała Polska Czyta Dzieciom-kampania edukacyjna
-zapewnienie uczniom stałego kontaktu z literaturą poprzez prowadzoną akcję systematycznego czytania,
- rozbudzanie wśród uczniów potrzeby czytania
9.
Fundacja Orange-Szkoła
bez przemocy
- promowanie pozytywnych wzorców i zachowań wśród uczniów,
- akcja „Dzień szkoły bez przemocy”
- Propagowanie idei Fair play
10.
Stowarzyszenie PARAFIADA im. Św. Józefa Kalasancjusza
- rozwijanie zainteresowań historycznych, udział w realizacji projektu „ Moja mała Ojczyzna”, „Katyń – ocalić od zapomnienia”
11.
Fundacja „Nasza Ziemia
- rozwijanie wśród uczniów działań proekologicznych na rzecz ochrony środowiska,
- udział w akcji „Sprzątanie świata”, organizacja tygodnia ekologicznego, Dnia Ziemi
12.
Fundacja „Pomóż i Ty
- uwrażliwienie uczniów na pomoc osobom potrzebującym , udział w akcjach charytatywnych (zbiórka rzeczy, sprzedaż cegiełek)
13.
Renault Polska-Bezpieczeństwo
i mobilność dla wszystkich
- promowanie zasad bezpiecznego zachowania się uczniów w szkole i drodze do szkoły
- budowanie wirtualnego bezpiecznego miasta
- organizacja konkursów „Bezpieczna droga do szkoły” , „Bezpieczne wakacje”
14.
Towarzystwo Nasz Dom
- rozwijanie wrażliwości na potrzeby innych, zapewnienie pomocy dzieciom z domu dziecka (zbiórka pieniędzy)
- akcja Góra Grosza
15.
Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii
w Bydgoszczy – Obudź się
- działania profilaktyczne związane z zapobieganiem narkomanii
16.
Ośrodek Wspierania Dziecka
i Rodziny w Inowrocławiu
- rozwijanie wrażliwości na potrzeby innych
- pomoc dzieciom z Domu Dziecka
17.
Fundacja Państwo Obywatelskie
- udział w ogólnopolskiej akcji Bezpieczna Szkoła, Bezpieczny Uczeń
 
 Szkoła Podstawowa
 w Janikowie

ul. Biskupa Michała Kozala 3
88-160 Janikowo
tel./fax (52) 3514-448
tel./fax (52) 3514-446
mail: spjanikowo@janikowo.com.pl