PDF Drukuj

Uroczyste wręczenie raportu z ewaluacji w Szkole Podstawowej w Janikowie

W dniu 29 stycznia 2014 roku w feerii barw, ruchu, tańca i muzyki  w Hali Sportowej w Janikowie odbyło się uroczyste wręczenie raportu z ewaluacji zewnętrznej przez Kujawsko – Pomorskiego Kuratora Oświaty, panią Annę Łukaszewską, Burmistrzowi Gminy i Miasta Janikowo, panu Andrzejowi Brzezińskiemu i dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Janikowie, pani Ewie Foss. Wyniki ewaluacji przeprowadzonej przez wizytatorów Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, panią Beatę Wasilewską i pana Wojciecha Gliwińskiego, potwierdziły doskonałą opinię o szkole.
Badaniu, w ramach ewaluacji,  podlegały trzy obszary pracy szkoły: Uczniowie są aktywni, Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, uwzględniając ich indywidualną sytuację, Zarządzanie szkołą lub placówką służy jej rozwojowi. Uzyskane wyniki „bardzo wysokie” (poziom A) i „wysoki” (poziom B) świadczą o doskonałej realizacji wszystkich wymagań.
Potwierdzeniem wysokiej jakości pracy szkoły była przygotowana uroczystość, w której uczestniczyły władze miasta i gminy, partnerzy szkoły, rodzice, uczniowie, nauczyciele.
Wręczenie raportu zostało poprzedzone bogatym programem artystyczno – sportowym, w którym uczniowie zaprezentowali swoje umiejętności zdobyte na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych. Pojawiła się „angielska królowa”, zespół flecistów zagrał kolędy, a pięciolatki z oddziału zerowego i sześciolatki z kl. I zaśpiewały i zatańczyły. Wszyscy uczniowie z klasy IV integracyjnej prezentowali uroki życia szkolnego w przedstawieniu „Zwariowana klasa”, a trzecioklasiści zademonstrowali pokaz udzielania pierwszej pomocy. Młodzi wokaliści z klas IV-VI zaśpiewali, a szkolni tancerze i gimnastycy przedstawili barwne układy taneczne. Pokazy zakończyły maluchy z oddziału zerowego, podbijając serca wszystkich zabawnym wykonaniem śląskiej piosenki. Goście mieli też okazję zapoznać się z bogatym życiem szkolnym i historią placówki, oglądając przygotowaną  multimedialną prezentację.
Pani Kurator, gratulując gronu pedagogicznemu wspaniałych efektów pracy, wyjątkowej atmosfery uroczystości, a uczniom wielu zainteresowań i talentów, życzyła dalszych sukcesów, nowych inicjatyw i powodzenia w realizacji zamierzeń. Podkreśliła, że takie wyniki, to efekt zaangażowania wszystkich podmiotów szkoły, wsparcia  ze strony organu prowadzącego i współpracy z partnerami szkoły.
Podczas zwiedzania szkoły Pani Kurator wysoko oceniła wygląd i wyposażenie  placówki. Szczególną uwagę zwróciła na warunki, jakie szkoła stworzyła dla uczniów sześcioletnich. W Szkole Podstawowej w Janikowie od czterech lat sześciolatki realizują obowiązek szkolny.
Raport z ewaluacji

 


 
 Szkoła Podstawowa
 w Janikowie

ul. Biskupa Michała Kozala 3
88-160 Janikowo
tel./fax (52) 3514-448
tel./fax (52) 3514-446
mail: spjanikowo@janikowo.com.pl