PDF Drukuj

ĆWICZYĆ  KAŻDY  MOŻE
Pod koniec listopada 2013 r. nasza szkoła przystąpiła do Ogólnopolskiej Akcji organizowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej „Ćwiczyć każdy może” w ramach Roku Szkoły w Ruchu. Organem wspierającym  akcję jest Ośrodek Rozwoju Edukacji.
W naszej szkole co roku organizowane są dla uczniów  różne formy aktywności fizycznej.
Przystępując do akcji wybraliśmy z programu „Ćwiczyć każdy może” zadania   z następujących obszarów:
Ruch w szkole
obszar nr 1: wychowanie fizyczne – zajęcia edukacyjne

obszar nr 4: kwalifikacje i doskonalenie nauczycieli w-f
obszar nr 5: pozalekcyjne zajęcia sportowe
Ruch poza szkołą
obszar nr 6: zajęcia zorganizowane.

Szkolny  koordynator akcji:
Ewa Radoń (nauczyciel w-f)
Współrealizatorzy programu :  
Małgorzata Pietrala,
Karolina Ochocka
(nauczycielki w-f)
 

 

 


 

Obszar nr 1. Wychowanie fizyczne – zajęcia edukacyjne organizowane w ramach podstawy programowej.

 Nauczycielki w-f przygotowały dwa konspekty lekcji o następującej tematyce:
1) „Przetoczenie w przód z klęku do klęku – jako utylitarny element w sytuacjach zagrażających życiu lub zdrowiu.”
2) „Poznajemy i stosujemy zasady pierwszej pomocy w markowanym wypadku drogowym.”
Lekcje zostały przeprowadzone w klasach IV, V, VI. Dzięki zastosowaniu zasady stopniowania trudności, indywidualizacji możnabyło zrealizować w/w konspekty na poziomach klas.
Konspekt1
Konspekt2
Obszar nr 4. Kwalifikacje i doskonalenia nauczycieli.
1.KURSOKONFERENCJA  SZKOLENIOWA „AKADEMIA  PIŁKARSKA  GRASSROOTS  2013”

Dnia 3.12.2013 r. nauczycielki w-f naszej szkoły – Karolina Ochocka, Małgorzata Pietrala, Ewa Radoń - uczestniczyły w kursokonferencji szkoleniowej Akademia Piłkarska Grassroots 2013, która odbyła się  na Hali Widowiskowo-Sportowej w Janikowie. Organizatorem szkolenia był Polski Związek Piłki Nożnej współpracujący z Kujawsko Pomorskim Związkiem Piłki Nożnej. Kursokonferencja skierowana była do osób pracujących z młodzieżą, dziećmi oraz przedszkolakami, nauczycieli w-f, przyszłych nauczycieli, trenerów piłki, animatorów opiekujących się „Orlikami”. Celem jej było podniesienie wiedzy w obszarze kształtowania sprawności ruchowej w postaci gier i zabaw ruchowych z piłką nożną. Podczas kursokonferencji wysoko wykwalifikowani trenerzy przedstawili w czasie wykładów oraz zajęć praktycznych sposoby podnoszenia sprawności ruchowej i umiejętności specjalnych w piłce nożnej dzieci i młodzieży. Także w trakcie części teoretycznej szkolenia  omówiona została pomoc i leczenie kontuzji.
Program Akademii Piłkarskiej Grassroots 2013 zawierał następującą tematykę:

I sesja wykładowa :  
*Zmiany w prawie po wejściu w życie ustawy.
*Unifikacja szkolenia dzieci i młodzieży.
*Inicjatywy Grassroots.
*Prewencja i leczenie urazów u młodych piłkarzy.
 *”Gry i zabawy z piłką” oraz „Piłka Nożna Jutra”-założenia merytoryczne.
II sesja praktyczna:
 *Testy sprawności Piłkarskiej – pokazowe testy oraz omówienie wyników.
*Pokazowe ćwiczenia z publikacji „Gry i zabawy z piłką” oraz „Piłka nożna Jutra”.
*Wybrane środki treningowe w szkoleniu dzieci i młodzieży.
Wiedzę teoretyczną i praktyczną zaczerpniętą na kursokonferencji możemy wykorzystywać podczas lekcji i zajęć rekreacyjno-sportowych, co będzie sprzyjało atrakcyjności i efektywności zajęć.
Uczestnicy kursokonferencji otrzymali certyfikaty oraz materiały szkoleniowe nagrane na pamięć USB.
Certyfikat

2. KURS  TRENERA  PERSONALNEGO
Dnia 24.III. 2014r. pani Małgorzata Pietrala otrzymała tytuł trenera personalnego. Organizatorem kursu była Poradnia Zdrowego Odżywiania "Dietetyczni Poprawni" z Warszawy.
Program kursu obejmował:
- Podstawy anatomii, fizjologii, pedagogiki i psychologii w zawodzie trenera.
- Wywiad z Klientem.
- Ćwiczenia siłowe w treningu personalnym.
- Budowanie własnego wizerunku oraz trwałych relacji z Klientem.
- Zapoznanie się z dietetyką sportową i suplementacją w sporcie.
- Poznanie zaleceń sportowych wybranych grup społecznych.
- Dobór zajęć do oczekiwań oraz potrzeb Klientów.
- Planowanie treningu siłowego.
- Rodzaje i zalety treningów.
- Błędy w technice wykonywania poszczególnych ćwiczeń.
- Trening w różnorodnych środowiskach.
- Dzięki zdobytym wiadomościom nauczycielka może układać programy ćwiczeń i żywieniowe dla dzieci ze specyficznymi problemami np: otyłość.
Certyfikat

Obszar nr 5. Pozalekcyjne zajęcia sportowe.
1.SZKOLNY  TURNIEJ  MINIKOSZYKÓWKI  CHŁOPCÓW  KL.VI 
-SZKOLNA  LIGA-
W ramach rywalizacji klas zorganizowana została  Szkolna Liga – Turniej Minikoszykówki Chłopców Kl.VI.  Pierwsze mecze rozegrane zostały w styczniu 2014 r., następne odbyły się w lutym i marcu. Drużyny klasowe grały systemem „każdy z każdym”.  Liczba zawodników min. 5 osób. W dwóch przypadkach (w dwóch meczach) sędzia-organizator dopuścił do gry 2 dziewczyny (po 1 w każdym  meczu). Rozgrywki przeprowadzane były po południu, po lekcjach. Celem zawodów było: integracja uczniów, rozwijanie współpracy w grupie, propagowanie zdrowego stylu życia, promowanie minikoszykówki wśród uczniów.
Wyniki: 
I miejsce – KLASA  VI  D
 II miejsce – KLASA  VI  B,  KLASA  VI  C
 III miejsce – KLASA  VI  A.
Wszystkie drużyny otrzymały pamiątkowy dyplom, a każdy uczestnik w zależności od zajętego miejsca przez drużynę nagrodę rzeczową.

2.SZKOLNA  LIGA  MISTRZÓW
W ramach rywalizacji klas odbyła się „Szkolna Liga Mistrzów”. Poprzedziło ją dnia 04.06.2013 r. losowanie, które dostarczyło wielu emocji:
IV a- JUVENTUS
IV b- VALENCJA CF
IV c- BORUSSIA DORTMUND
IV d- FC SHALKE

V a- FC BARCELONA
V b- CHELSE
V c- MANCHESTER UNITED
V d- ARSENAL

VI a-MANCHESTER CITY
VI b-MILAN
VI c-REAL MADRYT
VI d-BAYERN MONACHIUM

Rywalizacja odbyła się na poziomach klasowych. Dnia 11.06.2013 r. walczyły klasy IV, 12.06. klasy VI, a14.06. klasy V. Drużyny w grupach grały systemem „każdy z każdym”. Czas gry 12 minut. Liczba zawodników maksymalnie 10 osób w tym grające minimum 2 dziewczynki. Ponadto każdy zespół musiał ucharakteryzować się na wylosowaną drużynę.  Mecze rozgrywane były na „Orliku”  po południu, po lekcjach.  Wszyscy gracze otrzymali upominki, które wręczono na apelu.
WYNIKI
I m.- IV c, V b, VI d,
II m. - IV a, V a, VI b,
III m. -  IV b, V d, VI a,
IV m. - IV d, V c, VI c.
Przyznano tytuł: króla strzelców, najlepszego bramkarza. Zawody zostały zorganizowane przez nauczycielki w-f naszej szkoły i KS UNIA Janikowo, OSiR w Janikowie.
 
Obszar nr 6. Zajęcia zorganizowane.

  1. WALENTYNKOWY  TURNIEJ  INTEGRACYJNY

„Walentynki” – święto zakochanych ma zapewne tyle samo zwolenników, jak i przeciwników, którzy nie akceptują jego anglosaskiego pochodzenia. Dla wielu jednak ważna jest istota tego święta – okazanie czułości, miłości, serdeczności i in. Jeżeli tego dnia na świecie pojawi się trochę więcej dobra i ciepła, to może ma on swój sens  W takim duchu – otwarcie się na drugiego człowieka – zorganizowaliśmy 25.02.2014r. WALENTYNKOWY  TURNIEJ  INTEGRACYJNY, w którym brali udział podopieczni Janikowskiego Stowarzyszenia Dzieci Specjalnej Troski „Dar Serca” w Janikowie (osoby niepełnosprawne) oraz uczniowie Szkoły Podstawowej w Janikowie. Celem imprezy było także: aktywizacja osób niepełnosprawnych; kształtowanie odpowiedzialności, umiejętności współpracy i komunikowania się w grupie; integracja uczestników; otwarcie na potrzeby innych; kształtowanie u dzieci właściwych postaw i szacunku do drugiego człowieka; promowanie zdrowego odżywiania; wzmocnienie poczucia wiary we własne siły i możliwości. Na początku turnieju nastąpiło przywitanie wszystkich obecnych: uczestników turnieju,  opiekunów i rodziców podopiecznych stowarzyszenia, kibiców ze stowarzyszenia. Osoby biorące udział w turnieju zostały podzielone  na cztery grupy (grupy mieszane). Kapitan grupy otrzymał „paszport”, z którym grupa przechodziła do każdej stacji z ćwiczeniami. Po wykonaniu zadań na poszczególnych stacjach grupa była nagradzana „pieczątką”. Zadania rekreacyjno-sportowe były ustawione w  obwodzie stacyjnym. Obwód składał się z czterech stacji:
I stacja: pokonanie dowolnym sposobem skrzyni gimnastycznej (3 cz.), przeciąganie się po ławeczce gimnastycznej oburącz, skoki na piłce uszatej
II stacja: przejście po drabinkach przodem (nisko)- 4, przejście pod 3 płotkami la ustawionymi na materacach, przejście równoważne po listwie gimn. zawieszonej nisko nad materacem, toczenie piłki ręką w slalomie między pachołkami
III stacja: trucht (bieg) slalomem między stojakami, pokonanie górą 4 płotków la (dowolnie), bieg na krótkim odcinku, przenoszenie jednocześnie 2 piłek lek. 1kg (lub 1 piłki oburącz), strzał na małą bramkę (do unihokeja)-uderzenie piłki nogą
IV stacja: prowadzenie piłki ręcznej kijem do unihokeja w slalomie między stojakami, strzał piłki kijem do bramki (do unihokeja), przetoczenia (turlanie) przez 2 materace (ułożenie osoby przez szerokość materacu), rzut piłką ręczną do ustawionych pachołków („zbijanie kręgli”).
Przy każdej stacji była osoba (opiekun lub rodzic osoby niepełnosprawnej), która podbijała „paszport” grupy i czuwała nad właściwym wykonaniem zadań. Grupy zadania na każdej stacji wykonywały 2 razy. Na sygnał nauczyciela w-f grupy przechodziły do następnych stacji.
Bezpieczeństwo i pomoc zapewnili nauczyciele i opiekunowie (rodzice).
Po zakończonych konkurencjach uczestnicy przebrali się, a potem w sali lekcyjnej otrzymali pamiątkowe dyplomy, drobne upominki.
Warto zaznaczyć, iż – jak w każdym turnieju – ważny był duch sportowy, ale jeszcze ważniejsze było wzajemne obdarowanie się tym, co w każdym człowieku najpiękniejsze - sercem
Gdyby wszyscy mieli po cztery jabłka
 gdyby wszyscy byli silni jak konie
gdyby wszyscy byli jednakowo bezbronni w miłości
 gdyby każdy miał to samo
 nikt nikomu nie byłby potrzebny
 (…) nierówni potrzebują siebie
im najłatwiej zrozumieć że każdy jest dla wszystkich
 i odczytywać całość
.”
<Ks. Jan Twardowski „Sprawiedliwość”> 
 
 

KONKURS  TAŃCA  KL.IV-VI

Dnia 27 lutego 2014 r. w MGOK w Janikowie odbył się Szkolny Konkurs Tańca Kl.IV-VI. Celem imprezy było: zainteresowanie dzieci muzyką i tańcem, możliwość prezentacji umiejętności tanecznych uczniów, upowszechnienie tańca jako aktywnej formy wypoczynku i relaksu, integrowanie dzieci, wymiana doświadczeń między uczniami, rozwijanie wrażliwości estetycznej dzieci poprzez bezpośredni kontakt z tańcem i muzyką.    W konkursie wzięło udział 5 zespołów. Wystąpiło 16 dziewcząt.
Prezentacje dzieci oceniała komisja w składzie: nauczycielki wych.fiz.- p.Małgorzata Pietrala, p.Karolina Ochocka; uczennica kl.VI c – Oliwia Gralak. Komisja przyznawała punkty za: układ choreograficzny, technikę tańca, dobór podkładu muzycznego, charakteryzację i ogólne wrażenie. Przyznano  następujące miejsca:
I miejsce –  Zuzanna Gregorczyk, Katarzyna Pękała, Olga Szczutkowska <zespół  kl.IV c>

II miejsce – Wiktoria Kubiak, Roksana Szotkiewicz, Weronika Zbieranek (kl.VI d),   Anna Rusznica (kl.V d), Kinga Czerwińska (IV d) <zespół>
III miejsce – Kamila Żubrowska, Sandra Kubiak, Agnieszka Lis <zespół  kl.IVd>
III miejsce – Hanny Pyzik (kl.IV b), Aleksandra Kaźmierska (kl.VI b) - <duet>
Każda uczestniczka otrzymała drobne rzeczowe i słodkie upominki a laureatki otrzymały również pamiątkowe dyplomy. W czasie obrad komisji dzieci potrafiły razem „bawić się tańcem” na scenie. Konkurs poprowadziła uczennica kl.VI c - Oliwia Sobczak.
Impreza ta była udana, cieszyła się zainteresowaniem dzieci. Konkurs zorganizowała  p.Ewa  Radoń wraz z p.Małgorzatą Pietrala i p.Karoliną Ochocką (nauczycielki w-f SP w Janikowie). Pomocy w obsłudze technicznej (m.in.światło, nagłośnienie) udzielił p. Marek Polus - pracownik MGOK w Janikowie. Dziękujemy Dyrektorowi p.Sławomirowi Paluchowi za udostępnienie sali kinowej oraz za zapewnienie  pomocy technicznej w przeprowadzeniu konkursu. 
 


  1. SZKOLNE  ZAWODY  PŁYWACKIE  „NA WESOŁO” KL.IV-VI

Dnia 28.02.2014 r. na basenie „Wodnik” w Janikowie odbyły się SZKOLNE  ZAWODY  PŁYWACKIE  „NA  WESOŁO”  KL.IV-VI. Każda klasa miała za zadanie wystawić do zawodów drużynę, składającą się z 4 dziewcząt i 4 chłopców (osoby pływające). Zawody rozstrzygane były na poziomach klas. Konkurencje, w których brały udział drużyny klasowe: 
1) „makaron” – pływanie z makaronem w przodzie na piersiach z pracą nóg
2) „konik” – pływanie z makaronem w pozycji pionowej (siedząc na makaronie), pomagając rękoma i nogami
3) „kraul” –pływanie z dwoma krótkimi makaronami (po jednym w każdej ręce) wykonując naprzemianstronną pracę rąk (przypominającą ruchy kraulowe)
4) „trójki” – pływanie trzech osób razem z jednym makaronem trzymanym w przodzie, wykonując tylko pracę nóg na piersiach
5) „kto szybciej” – zbiórka  porozrzucanych piłek na wodzie do wyznaczonego miejsca na czas.
Wyniki:
KL.IV
I miejsce – kl.IVd;  II miejsce – kl.IV c;  III miejsce- kl.IV b
KL.V
I miejsce – kl.V a, b;  II miejsce- kl.V c;  III miejsce – kl.V d
KL.VI
I miejsce –kl.VI b;  II miejsce – kl.VI c;  III miejsce –kl.VI a;  IV miejsce – kl.VI d które zajęły miejsca I, II, III otrzymały pamiątkowy dyplom. Każdy zawodnik nagrodzony został drobnym słodkim upominkiem.  Podczas zawodów była zapewniona pomoc ratownika. Zawody zorganizowały nauczycielki w-f  przy współpracy  OSiR w Janikowie.


  1. GMINNY  TURNIEJ  PIŁKI  NOŻNEJ – 6 OSOBOWEJ  CHŁOPCÓW

Dnia 20.09.2013 r. na „Orliku” w Janikowie odbył się GMINNY  TURNIEJ  PIŁKI  NOŻNEJ  - 6 OSOBOWEJ  CHŁOPCÓW. W rozgrywkach wzięły udział następujące drużyny: SP Janikowo, SP Kołodziejewo, SP Ludzisko. Mecze rozegrane zostały systemem „każdy z każdym”. W turnieju obowiązywały przepisy PZPN.  
Wyniki: I miejsce – SP Janikowo
II miejsce –SP Ludzisko
III miejsce – SP Kołodziejewo
Skład drużyny SP Janikowo: Eryk Marszał, Sebastian Rugowski, Dawid Pietrykowski, Mikołaj Jobczyk, Dawid Jendrzejewski, Mateusz Kołomański, Michał Zieliński, Michał Łaganowski, Jakub Artwik. 
Drużyny otrzymały pamiątkowe dyplomy, a każdy uczestnik drobny słodki upominek. Zespoły, które zajęły I i II miejsce zakwalifikowały się do półfinału MISTRZOSTW  SZKÓŁ  PODSTAWOWYCH  POWIATU  INOWROCŁAWSKIEGO  W  PIŁCE  NOŻNEJ – 6 OSOBOWEJ CHŁOPCÓW. 
Rolę sędziego turnieju pełnił p.Jan Plewa. Imprezę piłkarską zorganizowali:  p.Ewa Radoń (nauczycielka w-f) i  p.Jan Plewa (trener chłopców w KS UNIA Janikowo, animator sportowy) przy współpracy z OSiR w Janikowie. 
Dziękujemy Dyrektorowi OSiR w Janikowie p. Grzegorzowi Płuciennikowi i p. Janowi Plewie za współpracę w organizacji i przeprowadzeniu turnieju.

  1. HALOWE  MISTRZOSTWA  GMINY  JANIKOWO W  PIŁCE  NOŻNEJ -5 OSOBOWEJ  CHŁOPCÓW.

Dnia 24 stycznia 2014 r. na sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Janikowie odbyły się  HALOWE  MISTRZOSTWA  GMINY  JANIKOWO  W  PIŁCE  NOŻNEJ – 5 OSOBOWEJ  CHŁOPCÓW. W zawodach brali udział chłopcy urodzeni w latach 2001 i młodsi. W zawodach wzięły udział drużyny: SP Kołodziejewo, SP Janikowo. Wyniki: I miejsce – SP Janikowo,                 II miejsce –SP Kołodziejewo. Drużyny otrzymały pamiątkowy dyplom, a każdy zawodnik drobny upominek rzeczowy ufundowany  przez KS UNIA w Janikowie. Drużyna SP Janikowo zakwalifikowała się do turnieju eliminacyjnego w ramach HALOWYCH  MISTRZOSTW  POWIATU  INOWROCŁAWSKIEGO  SZKÓŁ PODSTAWOWYCH  W „5”- PIŁKARSKICH.
Rolę sędziego pełnił p. Jan Plewa. Turniej został zorganizowany przez: p. Ewę Radoń (n-lkę w-f SP w Janikowie) przy współpracy z p.Janem Plewą (trener KS Unia Janikowo, animator sportowy)  i OSiR w Janikowie (ufundowane dyplomy) i KS Unia Janikowo (ufundowane upominki).
 

 
 Szkoła Podstawowa
 w Janikowie

ul. Biskupa Michała Kozala 3
88-160 Janikowo
tel./fax (52) 3514-448
tel./fax (52) 3514-446
mail: spjanikowo@janikowo.com.pl