PDF Drukuj

Bezpieczni na drodze przez całe życie
Na początku września 2014r. uczniowie klas IV-VI przystąpili do realizacji projektu „Bezpieczni na drodze przez całe życie”. Jego celem jest

  • zaangażowanie uczniów w działania mające na celu poprawę stanu bezpieczeństwa na polskich drogach;
  • informowanie, uświadamianie i wychowanie zgodnie z zasadami bezpieczeństwa;
  • wykształcenie u dzieci właściwych nawyków dotyczących zachowania na drodze;
  • uwrażliwienie rodziców na niebezpieczeństwa, na jakie narażone są ich dzieci w drodze do i ze szkoły.

W ciągu całego roku szkolnego były organizowane różne zajęcia promujące bezpieczeństwo na drodze. Projekt realizowany był z Funduszu Małych Grantów 2014, w połowie finansowany przez Stowarzyszenie Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego www.pbd.org.pl 

Miesiąc wrzesień przebiegał pod hasłem „Bezpieczna droga do i ze szkoły”.  Uczniowie zapoznali się z prezentacją multimedialną dotyczącą bezpieczeństwa w ruchu drogowym, z materiałami na ten temat zamieszczonymi na tablicach informacyjnych oraz omawiali z wychowawcami poszczególne zasady bezpiecznego poruszania się po drodze.
Pani pedagog zorganizowała dla klas czwartych spotkanie z funkcjonariuszem policji, który razem z uczniami obserwował i omawiał prawidłowe zachowania uczestników ruchu drogowego na ulicach naszego miasta. Zwracał uwagę na szczególnie niebezpieczne punkty drogi do i ze szkoły, jakim jest np. przejazd kolejowy. Uwrażliwił uczniów, by zawsze kierowali się przede wszystkim rozsądkiem.
Na lekcjach zajęć technicznych, w ramach wychowania komunikacyjnego, nauczyciele jeszcze raz przypomnieli i utrwalili znaki i zasady, których znajomość jest niezbędne dla bezpieczeństwa uczniów.
Na przełomie października i listopada nauczyciele zajęć technicznych przeprowadzili akcję „Jestem widoczny na drodze”, która miała na celu uświadomienie uczniom, w jakim stopniu ich widoczność na drodze wpływa na bezpieczeństwo. Na zajęciach wykorzystano film „Z odblaskami żyje się dłużej” umieszczony na stronie http://www.policja.pl/pol/filmy/33131,Kampania-quotOdblaski-zyciaquot.html. W ramach akcji uczniowie otrzymali odblaski, które po zmroku powinny zapewnić im bezpieczeństwo.
 


W celu utrwalenia znaków i przepisów ruchu drogowego korzystaliśmy z planszowych gier dydaktycznych, które wykorzystaliśmy na dodatkowych zajęcia z wychowania komunikacyjnego. 

W grudniu na lekcjach wychowania fizycznego nauczyciele przeprowadzili zajęcia praktyczne z zakresu udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach.

W styczniu odbyły się spotkania z pielęgniarką szkolną. Głównym celem spotkań było zapoznanie uczniów z  zasadami postępowania w przypadku złamań, zwichnięć i zranień.
Pani Anna Kaczyńska mówiła o najczęstszych urazach jakich doznają dzieci i młodzież w wieku szkolnym. Opisywała różnice między złamaniem otwartym a zamkniętym, pokazywała sposoby usztywniania złamanej ręki, nogi, omawiała rodzaje krwotoków i sposoby opatrywania ran. Tematy poruszane przez panią pielęgniarkę cieszyły się dużym zainteresowaniem. Uczniowie chętnie wykonywali ćwiczenia praktyczne odpowiadali na wiele pytań i z zaciekawieniem słuchali cennych rad. Zdobyte wiadomości i umiejętności na pewno przydadzą się w przyszłości. Nigdy nie wiadomo, co może się przydarzyć  w życiu.
Dziękujemy pani pielęgniarce za spotkanie z uczniamiZ myślą o tym, aby uczniowie mogli poznawać zasady poruszania się po drodze i trenować umiejętności bezkolizyjnego kierowania rowerem w warunkach podobnych do rzeczywistego ruchu ulicznego, w kwietniu pan Jarosław Krokos razem z uczniami z kółka technicznego zaprojektował, na płycie boiska szkolnego, rowerowe miasteczko drogowe. W maju dzięki hojności Przedsiębiorstwa Usług Budowlanych "Broster", które ufundowało specjalną farbę do znakowania jezdni, mogliśmy projekt zrealizować.   Miasteczko zawiera rondo, skrzyżowania, przejścia dla pieszych, zakręty i zjazdy. Do oznakowania zakupiliśmy ze środków grantowych, dodatkowe znaki drogowe i metalowe podstawki, ufundowane przez firmę Classic p. Sławomira Giży. Jest to inwestycja w bezpieczeństwo i będzie wykorzystywana przez lata podczas przygotowywania uczniów do egzaminu na  kartę rowerową.
Dodatkowo chłopcy z kółka wykonali symulację przykładowego przejazdu przez miasteczko w formie prezentacji Power Point.W czasie trwania projektu przeprowadziliśmy kilka konkursów.
W konkursie literackim pt. "Rymujemy i bezpiecznie wędrujemy", skierowanym do klas IV-VI , jury złożone z nauczycieli języka polskiego oceniło prace i przyznało:
I miejsce – Barbarze Dąbrowie z klasy Vb
II miejsce – Marii Zielińskiej z klasy Va i Natalii Płuciennik z Vc
III miejsce – Nikoli Palickiej z klasy VId i Annie Czaplickiej z klasy VIa
Z pewnością ich rymowane przestrogi pomogą uczniom uniknąć wielu niebezpieczeństw na drodze.

A oto wyróżnione wierszyki:
Gdy na drodze nie ma chodnika,
To bezpieczeństwo nagle znika.
Lepiej trzymaj się lewej strony,
Bo zostaniesz potrącony! ( B.Dąbrowa)

Idąc drogą noś odblaski,
Na rowerach zawsze kaski!
Jedź z kartą rowerową,
Zanim ruszysz pomyśl głową! (M.Zielińska)

DOBRE RADY NA BEZPIECZNE WYPADY
Bezpieczeństwo – to podstawa mądrego wychowania,
Więc już od najmłodszych lat , dorośli mówią nam tak:
Gdy chodnika wokół brak, lewą stroną drogi krocz sam!
By bezpiecznym być na drodze, zebra ci wyznaczy drogę!
Bez odblasków ani rusz, kiedy zmrok zapada już!
Rower twoim przyjacielem, gdy na głowie kask widnieje!
Pasy zapnij w aucie taty, a unikniesz wielkiej draki!
Gdy przez tory musisz przejść, na szlabanach nie uwieszaj się
I cierpliwie czekaj sobie, a zadbasz o własne zdrowie!
Te zasady i wskazówki, by odniosły swoje skutki, muszą trafić do Twej główki,
A więc, drogi przyjacielu, ucz się pilnie zasad wielu,
A bezpiecznym będziesz wtedy rowerzystą, pasażerem, także pieszym! (N.Płuciennik)

I.
Być bezpiecznym na drodze, to nie lada wyzwanie.
Piechotą, rowerem czy na hulajnodze zawsze dobrze wypełnij to zadanie!
II.
Aby po drodze poruszać się bezpiecznie, zachowaj ostrożność i rozwagę.
Bądź uważny koniecznie i znaki bierz pod uwagę!
III.
Bezpieczeństwo na drodze – bardzo ważna sprawa!
Wiele niebezpieczeństw przydarzyć się może.
Pamiętaj, że to nie zabawa!
Wiedza o przepisach bardzo ci pomoże.
IV.
Bezpieczeństwo na drodze rzecz ważna niesłychanie!
Uważaj na znaki, przepisy i ruch.
Stosuj się do zasad, kiedy jesteś na niej.
Pomagaj też innym jak prawdziwy zuch! (A.Czaplicka)

BEZPIECZNYM BYĆ…
Zwracaj uwagę na znaki drogowe
I noś zawsze znaki odblaskowe.
Naucz się zasad ruchu drogowego
I pilnuj bezpieczeństwa swego.
Chodź zawsze lewą stroną drogi,
A nie zaznasz żadnej trwogi.
Przechodząc przez pasy spoglądaj uważnie.
Patrz w prawo i w lewo, bo to bardzo ważne. (N.Palicka)

W konkursie plastycznym dla klas szóstych „Jestem bezpieczny na drodze” prace oceniane były przez  młodszych kolegów, oto przyznane miejsca:
I miejsce – Alina Brzuchacz kl. VId
II miejsce – Małgorzata Krzemień kl. VIb
III miejsce – Katarzyna Wieczorek kl. VIb
Dodatkowo organizatorzy przyznali nagrodę za pracę, która najbardziej ilustrowała hasło konkursu, otrzymała  ją Olga Kubiak.


W konkursie sprawnościowym, z zakresu BRD „ Jazda rowerem po torze przeszkód” dla klas piątych i szóstych, pierwsze miejsce zajął Adam Bednarek z klasy Vd, drugie Tomasz Kłos z klasy VId i trzecie Emil Kowalski z klasy VIa.
Wśród klas piątych wyłoniliśmy „Najlepszego znawcę znaków drogowych”. Została nim Daria Zielińska z kl Vb.
Nagrodami w konkursach były kaski rowerowe, kamizelki odblaskowe i liczniki rowerowe, które mogą okazać się przydatne w różnych sytuacjach na drodze.
Podsumowanie projektu odbyło się w Dzień Dziecka (sprawozdanie z tego dnia)
Koordynator programu: Lidia Pluta

 
 Szkoła Podstawowa
 w Janikowie

ul. Biskupa Michała Kozala 3
88-160 Janikowo
tel./fax (52) 3514-448
tel./fax (52) 3514-446
mail: spjanikowo@janikowo.com.pl